Program konference

Konferenci pro Vás připravuje

EDUMED s.r.o.

Dělnické domy 81

550 01 Broumov

e-mail: info@edu-med.cz

 

Organizační pokyny

Konference se bude konat prezenčně.

Přihlášky k aktivní účasti lze podat prostřednictvím organizačního garanta.

Přihlášky k pasivní účasti budou možné pouze elektronicky formou on-line registrace, která bude spuštěna 1. září 2023 na těchto webových stránkách.

 

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ a kontakt pro přihlášení k aktivní účasti 

EDUMED s. r. o., Dělnické domy 81, 550 01 Broumov 

kontaktní osoba: Jitka Hejzlarová 

mobil: +420 604 922 814, e-mail: jitka.hejzlarova@edu-med.cz