Program konference

Konferenci pro Vás připravuje

EDUMED s.r.o.

Dělnické domy 81

550 01 Broumov

e-mail: info@edu-med.cz

 

Organizační a odborná garance

Odborný garant

MUDr. Terézia Švarcová

(I. interní kardioangiologická klinika FN HK; Kardiologická ambulance EDUMED)

 

Organizační garant

Edumed s.r.o., Dělnické domy 81, 550 01 Broumov

 

Programový a organizační výbor

MUDr. Jiří Veselý, MUDr. Alica Veselá, MUDr. Terézia Švarcová, Jitka Hejzlarová, Bc. Andrea Doležalová, DiS., Silvia Pallasová, Regina Přibylová