Program konference

Konferenci pro Vás připravuje

EDUMED s.r.o.

Dělnické domy 81

550 01 Broumov

e-mail: info@edu-med.cz

 

Akreditace

 

KREDITNÍ BODY

V rámci vzdělávání lékařů

  • 7 bodů autor přednášky
  • 5 bodů spoluautoři přednášky / autor posteru
  • 6 bodů pasivní účast (dle délky odborného programu dne)

Vzdělávací akce bude pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

 

V rámci vzdělávání sester

Konference bude akreditována u POUZP a účastníci obdrží potvrzení o účasti.

 

V rámci celoživotního vzdělávání lékárníků

O akreditaci akce bude požádána ČLnK a výsledek bude zveřejněn hned po sdělení rozhodnutí ČLnK.