Akreditace

KREDITNÍ BODY

V rámci vzdělávání lékařů

  • 7 bodů autor přednášky
  • 5 bodů spoluautoři přednášky / autor posteru
  • 4 – 6 bodů pasivní účast (dle délky odborného programu dne)

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

 

V rámci vzdělávání sester

Změnou zákona 96/2004 Sb. vstoupilo v platnost zrušení dokladování celoživotního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky, nejsou tedy přidělovány body za účast na akci, není však zrušena povinnost vzdělávání NLZP. Proto požádáme POUZP o akreditaci akce stejně jako v minulých letech, a každý účastník akce obdrží potvrzení o účasti na akci.

 

V rámci celoživotního vzdělávání lékárníků

O akreditaci akce bude požádáno a výsledek bude zveřejněn hned po sdělení rozhodnutí ČLnK.

 

AKCE JE URČENA PRO:
  • lékaře
  • všeobecné sestry, porodní asistentky, ergoterapeuty, radiologické asistenty, fyzioterapeuty, zdravotní laboranty, zdravotnické záchranáře, zdravotně sociální pracovníky, nutriční terapeuty, farmaceutické asistenty
  • odborné pracovníky v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků § 26, odborné pracovníky v ochraně a podpoře veřejného zdraví § 28, jiné odborné pracovníky § 43, odst. 2a/4,5