Odborný program

 

STŘEDA 17. října 2018 - 9-17:50 hod

 

9:00 - 10:55 BLOK VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ
 • Léčba hypertenze a dislipidemie - proč děláme tak málo - MUDr. Jiří Veselý - Kardiologická ambulance, EDUMED
 • Antikoagulační léčba a renální insuficience - MUDr. Terézia Švarcová - I. Interní kardioangiologická klinika FN HK; Kardiologická ambulance, EDUMED
 • Co přinesl GOLD 2018? - MUDr. Michal Švarc - Plicní klinika, FN HK; Plicní ambulance Broumov, EDUMED
 • Interní předoperační vyšetření - MUDr. Lucia Hrnčířová - Kardiologická a interní ambulance, EDUMED
 • Glifloziny - zásadní lék nejen pro diabetologii - MUDr. Jiří Veselý - Kardiologická ambulance, EDUMED

10:55- 11:25 PŘESTÁVKA

11:25 - 13:00  BLOK DIABETOLOGIE, ENDOKRINOLOGIE A SPÁNKOVÉ MEDICÍNY 
 • CARMELINA - KV a renální efekty linagliptinu - MUDr. Barbora Doležalová - Diabetologie, IDE CR s.r.o. 
 • Novinky v diabetologii - MUDr. Alica Veselá - Diabetologická ambulance, EDUMED
 • Hyperfunkční thyreopatie - MUDr. Edita Nováková - Interní oddělení, ON Náchod; Interní ambulance, EDUMED
 • Obstrukční spánková apnoe a diabetes mellitus - MUDr. Tomáš Krupička - Diabetologická ambulance, EDUMED
 • Spánková apnoe na Náchodsku - MUDr. Michal Švarc - Plicní klinika, FN HK; Plicní ambulance Broumov, EDUMED

13:00 - 14:00 PAUZA NA OBĚD

14:00 - 15:30 BLOK NEUROLOGIE A VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ
 • Cévní mozková příhoda v roce 2018 - MUDr. Petr Štěpán - Neurologické oddělení, ON Náchod
 • Opioidy v léčbě dušnosti u pacientů s chronickým srdečním selháním - MUDr. Jan Král - Interní oddělení, ON Náchod; Hospic Anežky České, Červený Kostelec
 • Kazuistické sdělení- infekční endokarditida - MUDr. Pavla Uždilová - Interní oddělení, ON Náchod
 • Geriatričtí pacienti na sklonku života - léčit či neléčit? - MUDr. Lucie Hauschke - Lůžka následné péče Broumov, ON Náchod
 • Život je nevyzpytatelný - MUDr. Jana Píšová - Kardiologická ambulance Hradec Králové

15:30- 15:50 PŘESTÁVKA

15:50 - 17:50 BLOK ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE
 • Regionální anestezie a její komplikace z pohledu anesteziologické sestry - Jitka Škaldová, Zuzana Jirmanová  - Anesteziologicko-resuscitační oddělení, ON Náchod
 • Pektorální blok - MUDr. Marek Vít - Anesteziologicko-resuscitační oddělení, ON Náchod
 • Aktuální doporučení v léčbě septického šoku - MUDr. Petr Štěpánek - Anesteziologicko-resuscitační oddělení, ON Náchod
 • Septický šok s MODS - kazuistika ARO Náchod - MUDr. Jiří  Pácalt - Anesteziologicko-resuscitační oddělení, ON Náchod
 • Specifika rozšířené kardiopulmonální resuscitace při anafylaktickém šoku - MUDr. Michal  Umlauf - Anesteziologicko-resuscitační oddělení, ON Náchod
 • Akutní zajištění dýchacích cest- metoda Quick trach - Mgr. Anna Zítková - Anesteziologicko-resuscitační oddělení, ON Náchod
 • Infarkt myokardu aneb když onemocní rodinný příslušník - Bc. Sandra Valentová - Anesteziologicko-resuscitační oddělení, ON Náchod
 • Je to mezi nebem a zemí, ale.. - Bc. Šárka Štěpánková - Anesteziologicko-resuscitační oddělení, ON Náchod

 

ČTVRTEK 18. října 2018 - 8:20-15:40 hod

 

8:30 - 9:30 BLOK CHIRURGIE
 • Obrazový průvodce nemocemi anální a perianální krajiny - prim. MUDr. Jaroslav Vokůrka - primář chirurgického oddělení, ON Náchod
 • Historie a současné možnosti využití staplerů v břišní chirurgii - MUDr. Miroslav Lenner - Chirurgické oddělení, ON Náchod
 • Ošetření pahýlu appendixu - historie a současnost - MUDr. Martin Motyčka - Chirurgické oddělení, ON Náchod; Zubní ordinace -  Skuhrov nad Bělou
 • Operační výkon u pacienta na NOAK - MUDr. Jiří Veselý - Kardiologická ambulance, EDUMED
9:30 - 10:30 BLOK ENDOKRINOLOGIE, GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ
 • Endokrinopatie a hypertenze - MUDr. Ivana Lubojacká - Endokrinologická a interní ambulance, Opava
 • Ruptura děložní v těhotenství a za porodu - MUDr. Dominik Habeš - Gynekologicko-porodnické oddělení, ON Náchod
 • Dítě v srdci ... - Bc. Alena Peremská - ředitelka Perinatálního hospicu Dítě v srdci Kostelec nad Orlicí

10:30- 11:00 PŘESTÁVKA

11:00 - 12:10 BLOK FARMAKOLOGIE
 • Jak se žije českému hemofilikovi - Mgr. Lukáš Koblasa - Český svaz hemofiliků
 • Novinky v magistraliter přípravě - Mgr. Eva Procházková - Fagron a.s. Olomouc & Lékárna Galenika, Praha
 • Odvykání kouření v lékárnách - Mgr. Lukáš Koblasa - Lékárna U Svaté Terézie, Náchod

12:10- 13:00 PAUZA NA OBĚD

13:00 - 15:30 BLOK DĚTSKÉHO LÉKAŘSTVÍ A NEUROLOGIE
 • Pneumonie - MUDr. Lukáš Eimer - Dětské oddělení, ON Náchod
 • Neprospívání - MUDr. Veronika Maixnerová - Dětské oddělení, ON Náchod
 • Anurie - MUDr. Barbora Boorová - Dětské oddělení, ON Náchod
 • Periferní paresa n. facialis - MUDr. Tereza Vacková - Dětské oddělení, ON Náchod
 • Učení a myšlení v souvislosti s diagnózou - Mgr. Petra Dočkalová - LiNK generations
 • Závažná kardioemboligentní CMP - KAZUISTIKA - Alena Erbenová - Iktové oddělení, FN HK
 • Baletka či buldozer, aneb zkušenosti pacientů s péčí zdravotníků - Mgr. Dita Volhejnová, Mgr. Jitka Rusová, DiS. - Neurologické oddělení, ON Náchod