Odborný program

 

STŘEDA 18. října 2017

14:00 – 15:00 registrace účastníků

15:00 - 18:45 odborný program

15:00 – 16:40 BLOK MEZIOBOROVÉ PROBLEMATIKY
  • Transplantační léčba diabetu
  • MUDr. Radomíra Kožnarová, CSc. (Klinika diabetologie, vedoucí transplantační ambulance, IKEM Praha)
  • Léčba bolesti
  • MUDr. Jana Hrubešová (Ambulance pro léčbu bolesti, KARIM FN Hradec Králové)
  • Postižení nervového systému u diabetu
  • MUDr. Petr Štěpán (Neurologické oddělení, ON Náchod)

 

17:00 – 18:45 BLOK DIABETOLOGIE
 • Jak můžeme ovlivnit budoucnost pacientů volbou terapie, která dokáže víc… vlastní praktické zkušenosti
 • MUDr. Alica Veselá (Diabetologická ambulance, EDUMED) - sponzorováno firmou Astra Zeneca
 • Diabetik v kardiologické ambulanci
 • MUDr. Jiří Veselý (Kardiologická ambulance, EDUMED)
 • Předoperační vyšetření a perioperační péče u pacienta s DM
 • MUDr. Tomáš Krupička (Diabetologická ambulance, EDUMED)
 • Vývoj znalostního dotazníku pro pacienty s diabetes mellitus
 • Mgr. Kristýna Šoukalová / Doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.; MUDr. Barbora Doležalová (Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice)

 

ČTVRTEK 19. října 2017

7:30 – 8:30 registrace účastníků

8:30 – 9:00 slavnostní zahájení konference

9:00 - 17:30 odborný program konference

9:00 - 11:00 BLOK GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ
  • UZ screening v těhotenství
  • MUDr. Tomáš Bestvina (Porodnická a gynekologická klinika, FN Hradec Králové)
  • Hypertenze v graviditě
  • MUDr. Kateřina Teuberová (Gynekologicko-porodnické oddělení, ON Náchod)
  • Edukace a kontinuální monitoring glykémií - nové pilíře péče o těhotné diabetičky
  • Bc. Petra Rýdlová, DIS. (Poradna pro gestační diabetes, Diabetologická ambulance Náchod, EDUMED)
  • Ektopická gravidita v jizvě po předchozím císařském řezu
  • MUDr. Lenka Zahálková (Gynekologicko-porodnické oddělení, ON Náchod)
  • Domácí porody
  • MUDr. Dominik Habeš (Gynekologicko-porodnické oddělení, ON Náchod)
  • Porodní plán
  • Bc. Jitka Klimešová / Radka Frýbová (Gynekologicko-porodnické oddělení, ON Náchod)
  • Sledování incidence sepsí novorozence ve vybraných zdravotnických zařízeních
  • Bc. Michala Bačkovská / Mgr. Helena Petržílková (Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice)

 

11:30 - 12:45 BLOK HOJENÍ RAN A VARIA
  • V čem bysme mohli zlepšit hojení ran
  • MUDr. Jozef Rybár, Iva Urbanová (Chirurgické oddělení, ON Náchod)
  • Vyplatí se prevence?
  • Helena Chudomská (Multidisciplinární JIP Broumov, ON Náchod)
  • TATTOO - body art ?
  • Mgr. Radomíra Karešová (Ambulance Odolov, Vězeňská služba ČR)

 

13:30 - 14:40 BLOK DĚTSKÉHO LÉKAŘSTVÍ
  • Epidemie virové meningitidy
  • MUDr. Gabriela Habešová (Dětské oddělení, ON Náchod)
  • Alterace jaterních testů po léčbě neuroboreliosy
  • MUDr. Jana Hrubá (Dětské oddělení, ON Náchod)
  • ADEM u kojence
  • MUDr. Lucia Rybárová (Dětské oddělení, ON Náchod)

 

14:45 - 15:45 BLOK CHIRURGIE
  • TAMIS - technika, indikace
  • prim. MUDr. Jaroslav Vokůrka (Chirurgické oddělení, ON Náchod)
  • Problematika mukokél apendixu a následného rozvoje pseudomyxoma peritonei
  • MUDr. David Mílek (Chirurgické oddělení, ON Náchod)
  • Ošetřovatelská péče u pacientů s náhlou příhodou břišní
  • Bc. Petra Frýbová / Mgr. Martina Škodová (Chirurgické oddělení, JIP, ON Náchod)

 

16:15 - 17:30 BLOK LABORATORNÍ MEDICÍNY A DIAGNOSTIKY
  • Karcinom prostaty z pohledu patologa – současný vyšetřovací standard
  • prim. MUDr. Markéta Tomšová Ph.D. (Oddělení patologické anatomie, ON Náchod)
  • Kardiomarkery- mýty a skutečnost
  • prim. MUDr. Josef Hornych (Oddělení klinické biochemie a diagnostiky, ON Náchod)
  • Stanovení kardiomarkerů - PKBD Náchod
  • Mgr. Renata Jahelková / Bc. Soňa Nývltová, Bc. Martina Gallová (Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Náchod, ON Náchod)
  • Zánětlivá odpověď organizmu na klostridiovou infekci
  • Mgr. Martina Plšková (Oddělení klinické imunologie a mikrobiologie, ON Náchod)

 

MALÝ PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL

WORKSHOP KPR dle doporučení 2015 u dospělých a dětí

Bc. Lenka Školníková, DiS. (Kardiologická ambulance Broumov, EDUMED)

Eva Lokvencová, Anna Brandová (Dětské oddělení, ON Náchod)

Program workshopu:

-nová doporučení 2015 v KPR

- KPR v podmínkách zdravotnických zařízení a mimo ně

- praktický nácvik na resuscitačních modelech dospělého a dítěte

 

VSTUPNÍ HALA

10:00 - 16:00 SEKCE PRO VEŘEJNOST V RÁMCI SVĚTOVÉHO DNE DIABETU

měření krevního tlaku

měření glykémie (krevního cukru)

poradenství, edukace

 

PÁTEK 20. října 2017

 

8:30–15:00 Odborný program

8:30 - 9:00 BLOK SRDEČNÍHO SELHÁNÍ
 • Organizace péče o pacienty se srdečním selháním - častá bariéra optimální péče
 • MUDr. Jiří Veselý (Kardiologická ambulance, EDUMED)
 • Moderní léčba srdečního selhání - kazuistiky
 • MUDr. Terézia Švarcová (I. interní kardioangiologická klinika FN HK; Kardiologická ambulance, EDUMED)
9:00 - 10:00 BLOK SPÁNKOVÉ MEDICÍNY
  • Spánková apnoe a interní onemocnění
  • MUDr. Martin Pretl, CSc. (Institut spánkové medicíny, INSPAMED, Praha)
  • Ambulantní vyšetření spánkové apnoe
  • Bc. Monika Sokolová / Klára Ostradecká (Kardiologická a interní ambulance, EDUMED )

 

10:30 - 12:00 BLOK PLICNÍ HYPERTENZE
 • Léky vyvolaná plicní hypertenze
 • doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D. (Centrum pro plicní hypertenzi II. interní kliniky VFN a I. LF UK v Praze)
 • Plicní hypertenze při onemocněních levého srdce
 • MUDr. Hikmet Al-Hiti, Ph.D. (Centrum pro diagnostiku a léčbu plicní hypertenze, Kardiologická klinika IKEM, Praha)
 • Kvalita života pacientů s plicní hypertenzí
 • doc. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D. (I. Interní klinika - kardiologická, FN Olomouc )

 

12:30 - 15:00 BLOK VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ
  • Novinky v léčbě NOAC v roce 2017
  • MUDr. Terézia Švarcová (I. interní kardioangiologická klinika FN HK; Kardiologická ambulance, EDUMED)
  • Antikoagulační léčba - jak se rozhodovat v praxi
  • MUDr. Jiří Veselý (Kardiologická ambulance, EDUMED)
  • Některé mýty v pneumologii
  • MUDr. Michal Švarc (Plicní klinika, FN HK; Plicní ambulance Broumov, EDUMED)
  • Kazuistiky z endokrinologie
  • MUDr. Edita Nováková (Interní ambulance, ON Náchod; Interní ambulance, EDUMED)
  • Biologická léčba osteoporózy - dostupná možnost i pro naše pacienty
  • MUDr. Lucia Hrnčířová (Kardiologická a interní ambulance, EDUMED)
  • Možnosti paliativní péče v našem regionu
  • MUDr. Jan Král (Interní oddělení, On Náchod; Hospic Anežky České, Červený Kostelec)
  • Zvláštní péče o orální hygienu jako prevence ventilátorové pneumonie
  • Mgr. Lenka Škaroupková / PhDr. Kateřina Horáčková, DiS. (Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice)

 

MALÝ PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL

WORKSHOP KPR dle doporučení 2015 u dospělých a dětí

Bc. Lenka Školníková, DiS. (Kardiologická ambulance Broumov, EDUMED)

Eva Lokvencová, Anna Brandová (Dětské oddělení, ON Náchod)

Program workshopu:

- nová doporučení 2015 v KPR

- KPR v podmínkách zdravotnických zařízení a mimo ně

- praktický nácvik na resuscitačních modelech dospělého a dítěte

 

POSTEROVÁ SEKCE
 • Kulturní zhodnocení žen z minoritních skupin na gynekologicko-porodnickém oddělení dle Modelu kulturních kompetencí L. Purnella
 • Mgr. Zuzana Škorničková, Mgr. Markéta Moravcová, Ph. D. (Katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce, Univerzita Pardubice)
 • Užívání volně prodejných analgetik
 • Bc. Markéta Salabová (Ústřední vojenská nemocnice Praha / Ortopedie)
 • Hodnocení změn v kvalitě života žen po menopauze
 • Bc. Karin Hannigová, Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D. (Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice)