Program konference

Konferenci pro Vás připravuje

EDUMED s.r.o.

Dělnické domy 81

550 01 Broumov

e-mail: info@edu-med.cz

 

Odborný program

 

ÚTERÝ 2. listopadu 2021

12:30 Zahájení konference

 

12:40 - 14:00    I. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK - NEUROLOGIE

12:40 - 13:00 MUDr. Marie Mrázová - Paraneoplastické syndromy v neurologii, kazuistiky - Neurologické oddělení ON Náchod

13:00 - 13:20 MUDr. Judita Pavlištová - Méně častá demyelinizační onemocnění - Neurologické oddělení ON Náchod

13:20 - 13:40 MUDr. Markéta Tučková - Migréna. Biologická léčba migrény - Centrum léčby bolestí hlavy, ON Náchod

13:40 - 14:00 MUDr. Petr Štěpán - Cévní mozková příhoda a COVID-19 - Neurologické oddělení ON Náchod

 

14:00 - 15:00     II. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK - Plicní hypertenze – příčina i následek

14:00 - 14:20 MUDr. Hikmet Al-Hiti, PhD. - Kdy může být příčinou dušnosti plicní hypertenze? - Koordinátor centra pro léčbu plicní hypertenze, IKEM

14:20 - 14:40 prof. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D., FESC - Diferenciální diagnostika plicní hypertenze v kazuistikách - 1. interní klinika - kardiologická, LF UP a FN Olomouc

14:40 - 15:00 prof. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D. - Od plicní embolie k chronické tromboembolické plicní hypertenzi - Centrum pro plicní hypertenzi VFN II. interní klinika VFN a 1.LF UK

15:00 - 15:45 PŘESTÁVKA

 

15:45 - 17:00  III. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK - INTENZIVNÍ PÉČE

15:45 - 16:05 MUDr. Markéta Hanzlová - Komplexní regionální bolestivý syndrom - Anesteziologicko-resuscitační oddělení ON Náchod

16:05 - 16:25 MUDr. Miroslav Švábl ml. - VV-ECMO - umělá plíce MK2 - Anesteziologicko-resuscitační oddělení ON Náchod

16:25 - 16:45 prim. MUDr. Petr Štěpánek - Inhalační trauma - přehled terapie a kazuistika - Anesteziologicko-resuscitační oddělení ON Náchod

16:45 - 17:00 Mgr. Šárka Štěpánková - ARO a rok 2021 (stěhování do nového, představení a změny) - Anesteziologicko-resuscitační oddělení ON Náchod

 

 

STŘEDA 3. listopadu 2021

9:00 - 9:05 Zahájení 2. dne konference

 

9:05 - 9:50   I. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK - Covid-19 z různých úhlů

9:05 - 9:30 prim. doc. MUDr. Otakar Kopecký, CSc., prim. MUDr. Šárka Lukešová, Ph.D. - SARS CoV2 a imunitní odpověď - Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie; oddělení klinické onkologie, ON Náchod

9:30 - 9:50 MUDr. Michal Švarc - Spánek v době covidové - Plicní klinika FN HK; Plicní ambulance EDUMED

 

9:50 - 10:50    II. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK - KARDIOLOGIE a NEUROCHIRURGIE

9:50 - 10:10  MUDr. Jaroslav Kajzr - Echografické hodnocení aortální stenózy - Kardiologická ambulance EDUMED 

10:10 - 10:30 MUDr. Jiří Veselý - Nevyužité příležitosti v antikoagulační léčbě (sponzorované sdělení společností Bayer) - Kardiologická ambulance EDUMED 

10:30 - 10:50 MUDr. Carmen Kajzrová - Chirurgická léčba intracerebrálního hematomu - Neurochirurgická klinika FN HK

10:50 - 11:40 PŘESTÁVKA

 

III. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK - Léčba srdečního selhání – co ještě můžeme udělat

11:40 - 12:00 prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. - Nedostatek železa u chronického srdečního selhání - I. Interní kardioangiologická klinika FN HK

12:00 - 12:20 MUDr. Jiří Veselý - Srdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí - Kardiologická ambulance, EDUMED 

12:20 - 12:40 MUDr. Terézia Švarcová - Victoria znamená vítězství - I. Interní kardioangiologická klinika FN HK; Kardiologická ambulance EDUMED

12:40 - 13:30 PŘESTÁVKA NA OBĚD

 

IV. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK - DIABETOLOGIE A ENDOKRINOLOGIE

13:30 - 14:00 MUDr. Alica Veselá - Nové trendy v inzulinoterapii - Diabetologická ambulance, EDUMED 

14:00 - 14:30 MUDr. Markéta Kubíčková - Semaglutid - revoluce v tabletě  - 3. interní gerontometabolická klinika FN HK; Diabetologická ambulance, EDUMED

14:30 - 14:50 MUDr. Edita Nováková - Karcinomy štítné žlázy - Diabetologická a interní ambulance, EDUMED; Interní oddělení, ON Náchod

14:50 - 15:15 MUDr. Markéta Kubíčková - Možnost ovlivnění kardiovaskulárního rizika u diabetika - 3. interní gerontometabolická klinika FN HK; Diabetologická ambulance, EDUMED

 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v rámcovém programu.