Program konference

Konferenci pro Vás připravuje

EDUMED s.r.o.

Dělnické domy 81

550 01 Broumov

e-mail: info@edu-med.cz

 

Odborný program

ČTVRTEK 10. 12. 2020

 

13:00 – 14:00

1. BLOK – ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDEČNÍ 

 

Chronické koronární syndromy – novinky v léčbě 

MUDr. Terézia Švarcová (I. interní kardioangiologická klinika FN HK; Kardiologická ambulance EDUMED)

 

Novinky ve farmakoterapii srdečního selhání

MUDr. Markéta Hegarová (Klinika kardiologie, IKEM Praha)

 

14:00 – 15:00

2. BLOK – KARDIOVASKULÁRNÍ PREVENCE 

 

Kardiovaskulární prevence u diabetiků

prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D. FESC (I. interní kardiologická klinika FN Olomouc)

 

Léčba dyslipidémie ve stáří

MUDr. Jiří Veselý (Kardiologická ambulance EDUMED)

 

15:00 – 16:00

3. BLOK – AKTUÁLNÍ TÉMA COVID-19, JAK OVLIVŇUJE NAŠE ŽIVOTY

 

Zdravotní péče v době COVID-19 – pohled z lůžkového oddělení

prim. MUDr. Štěpánek, Mgr. Šárka Štěpánková (Anesteziologicko-resuscitační oddělení Oblastní nemocnice Náchod)

 

Zdravotní péče v době COVID-19 – pohled z ambulance praktického lékaře 

MUDr. Sylvia Masika, MUDr. Barbora Šubrtová (Ordinace praktického lékaře Broumov)

 

16:00 – 17:00

4. BLOK – OSTEOLOGIE

 

Jak kostní markery ovlivňují strategii léčby osteoporózy

MUDr. Terézia Švarcová (I. interní kardioangiologická klinika FN HK; Kardiologická ambulance EDUMED)

 

Vitamín D – významný parametr nejen v osteologii

prim. MUDr. Jan Vodochodský (Oddělení klinické biochemie a diagnostiky Oblastní nemocnice Náchod)

 

17:00 – 18:00

5. BLOK - ANTIKOAGULAČNÍ PROBLEMATIKA

 

Antikoagulace u fibrilace síní – co je nového

MUDr. Jiří Veselý (Kardiologická ambulance EDUMED)

 

Nová doporučení ECS v diagnostice a léčbě akutní plicní embolie 2019 – praktické aspekty

MUDr. Terézia Švarcová (I. interní kardioangiologická klinika FN HK; Kardiologická ambulance EDUMED)

 

Intracerebrální hematom při léčbě dabigatranem léčený idarucizumabem

MUDr. Petr Štěpán (Neurologické oddělení Oblastní nemocnice Náchod)

 

PÁTEK 11. 12. 2020

 

13:00 – 13:45

1. BLOK – SPÁNKOVÁ MEDICÍNA

 

Spánková apnoe – zásady diagnostiky a terapie

MUDr. Tereza Haasová (Spánková laboratoř Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov)  

 

Léčba spánkové apnoe v době COVID-19

MUDr. Michal Švarc (Plicní klinika FN HK; Plicní ambulance EDUMED)

 

14:00 – 14:45

2. BLOK – AKTUÁLNÍ DIAGNOSTICKÉ A LÉČEBNÉ MOŽNOSTI U VNITŘNÍCH ONEMOCNĚNÍCH

 

Moderní echokardiografie v ambulantní praxi

MUDr. Jaroslav Kajzr Ph.D. (Kardiologická ambulance EDUMED)  

 

Nové možnosti léčby cystické fibrózy

MUDr. Michal Švarc (Plicní klinika FN HK; Plicní ambulance EDUMED)

 

15:00 – 15:30

Duševní pohoda vs. strach a co na to náš imunitní systém

PhDr. Ivan Skalík, Ph.D. (psychoterapeut, kouč, mediátor) 

 

15:30 – 18:00

3. BLOK – DIABETOLOGIE

 

Dokážou nová antidiabetika ovlivnit prognózu?

MUDr. Jiří Veselý (Kardiologická ambulance EDUMED)

 

Nová antidiabetika – co komunikujeme s pacientem

MUDr. Alica Veselá (Diabetologická ambulance EDUMED)

 

Ohlédnutí psychoterapeuta

PhDr. Ivan Skalík, Ph.D. (psychoterapeut, kouč, mediátor) 

 

Jak bojovat s nadváhou a obezitou

MUDr. Markéta Kubíčková (3. interní gerontometabolická klinika FN HK; Diabetologická ambulance EDUMED)

 

Ohlédnutí psychoterapeuta

PhDr. Ivan Skalík, Ph.D. (psychoterapeut, kouč, mediátor) 

 

ICHDK u diabetika

MUDr. Tomáš Hauer (Cévní centrum České Budějovice)

 

Čím může překvapit hospitalizovaný pacient s diabetem

MUDr. Barbora Doležalová (INTENDIA klinika Chrudim)

 

Ohlédnutí psychoterapeuta

PhDr. Ivan Skalík, Ph.D. (psychoterapeut, kouč, mediátor)