Odborný program

STŘEDA  9:00 - 18:00

HLAVNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL

9:00 - 10:40    I. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK (DIABETOLOGIE A ENDOKRINOLOGIE)

 • Budoucnost a změny ve vývoji léčby diabetu

MUDr. Alica Veselá (Diabetologická ambulance, EDUMED)

 • Jaké je postavení GLP-1 agonistů

MUDr. Tomáš Krupička (Diabetologická ambulance, EDUMED)

 • Postřehy z naší praxe v diabetologické ambulanci

Bc. Petra Rýdlová, DiS. (Diabetologická ambulance, EDUMED)

 • Hypotyreóza - nejčastější endokrinologická diagnóza

MUDr. Edita Nováková (Diabetologická a interní ambulance, EDUMED; Interní oddělení, ON Náchod)

 

10:40 - 11:20 PŘESTÁVKA

 

11:20 - 13:00    II. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK (PNEUMOLOGIE A ALERGOLOGIE)

 • Přistup k nemocnému s hemoptýzou

MUDr. Michal Švarc (Plicní klinika, FN HK; Plicní ambulance Broumov, EDUMED)

 • Nadechnout a nedýchat! aneb novinky v léčbě astmatu

MUDr. Jitka Poláková (Ústav imunologie a alergologie, FN Plzeň)

 • Inhalační systémy

Bc. Lenka Školníková, DiS. (Plicní ambulance, EDUMED)

 • Ultrazvuk hrudníku nejen v ambulantní praxi

MUDr. Michal Švarc (Plicní klinika, FN HK; Plicní ambulance Broumov, EDUMED)

 

13:00 - 14:00   PŘESTÁVKA NA OBĚD

 

14:00 - 15:45     III. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

 • Na jedné lodi aneb praktické postřehy z praxe lékárníka

Mgr. Lukáš Koblasa (Lékárna U Svaté Terézie, Náchod)

 • Moderní trendy v individuální přípravě léčiv

Mgr. Eva Procházková (Fagron a.s. Olomouc & Lékárna Galenika, Praha)

 • Problémy při stanovení minerálů Na, K, Cl- kasuistiky

MUDr. Radomír Hyšpler Ph.D. (Ústav klinické biochemie a diagnostiky, FN HK)

 • Principy diagnostiky a terapie osteoporózy

MUDr. Jan Rosa (Osteocentrum, Affidea Praha)

 

15:45 - 16:15  PŘESTÁVKA

 

16:15 - 18:00    IV. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK (KARDIOLOGIE A DIABETOLOGIE)

 • Prevence a léčba kardiovaskulárních onemocnění dle společných doporučení ESC a EASD - pohled kardiologa

MUDr. Jiří Veselý (Kardiologická ambulance, EDUMED)

 • Novinky v léčbě supravertikulárních tachykardií dle Guidlines 2019

MUDr. Patrik Jarkovský (Interní klinika ÚVN Praha)

 • Nová doporučení v léčbě diabetu mellitu 2. typu

MUDr. Jan Šoupal, Ph.D. (III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN)

 

ČTVRTEK   8:00 - 16:00

HLAVNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL

 

8:00 - 9:55    I. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK (CHIRURGIE A HOJENÍ RAN)

 • Infekce operačních ran - jak jim předcházet

MUDr. Rybár Jozef, MUDr. Jaroslav Vokůrka (Chirurgické oddělení, ON Náchod)

 • Jak se dříve hojilo

Romana Daňková (LDN Jaroměř, ON Náchod)

 • Kdo má léčit chronické rány?

MUDr. Miroslav Routek (Chirurgická ambulance Broumov)

 • Riziko vzniku dekubitů

Hana Hladná (LDN Jaroměř, ON Náchod)

 • Rhinophyma - kazuistiky

Jana Krpatová, MUDr. Pavla Čižinská, Bc. Gabriela Seidlová (Klinika nemocí kožních a pohlavních, FN Hradec Králové)

 • Komplikace hojení chronických ran u pacientů s diabetem

Helena Chudomská (Multidisciplinární JIP Broumov, ON Náchod)

 • Přehled dostupných prostředků pro vlhké hojení ran - který nejlépe zvolit?

MUDr. Rybár Jozef, Ivana Urbanová (Chirurgické oddělení, ON Náchod)

 

9:55 - 10:30 PŘESTÁVKA

 

10:30 - 11:40     II. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK (KARDIOLOGIE)

 • Hypertrofická kardiomyopatie - diagnostika a léčba

prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. (I. Interní kardioangiologická klinika, FN Hradec Králové)

 • Novinky v léčbě srdečního selhání

MUDr. Jiří Veselý (Kardiologická ambulance, EDUMED)

 • Pacient s chronickým srdečním selháním v ambulanci – jak postupujeme v praxi

MUDr. Lucia Hrnčířová (Interní ambulance, EDUMED)

 

11:40 - 12:15 III. PŘEDNÁŠKOVÝ  BLOK

 • Neznalost neomlouvá

Mgr. Jana Matušinská (Krajský soud v Praze, Ošetřovatelství)

 

12:15 - 13:00 PŘESTÁVKA NA OBĚD

 

13:00 - 14:15   IV. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK (DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ)

 • "Očkování škodí zdraví" - každodenní realita v ordinaci PLDD

MUDr. Lukáš Eimer (Dětské oddělení, ON Náchod)

 • Pneumokokové pneumonie

MUDr. Barbora Boorová (Dětské oddělení, ON Náchod)

 • Brániční hernie

MUDr. Ludmila Tománková (Dětské oddělení, ON Náchod)

 • Atypická lynfadenitida

MUDr. Veronika Maixnerová (Dětské oddělení, ON Náchod)

 

14:15 - 14:45 PŘESTÁVKA

 

14:45 - 16:00 V. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

 • Lidský mikrobiom ve zdraví a nemoci

prof. MUDr. Helena Tlaskalová - Hogenová, DrSc. (Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. LF UK a VFN)

 • Preventivní programy v léčbě bolesti pohybového aparátu

Mgr. Jakub Hybš (TheraGym Praha)

 • Vliv používání vaginálních dilatačních balónků na svaly pánevního dna

Mgr. Krmašová Věra, PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová (FALTA Náchod)

 

 

MALÝ PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL

STŘEDA 14:00 – 14:45

 • WORKSHOP KPR u dospělých a dětí

Bc. Lenka Školníková, DiS. (Plicní ambulance Broumov, EDUMED)

Eva Lokvencová (Dětské oddělení, ON Náchod)

Jan Dvořák (Městská policie Náchod)

Program workshopu:

 • KPR v podmínkách zdravotnických zařízení a mimo ně
 • nácvik resuscitačních technik na modelech dospělého a dítěte
 • praktická ukázka první pomoci s použitím AED

Za účast na workshopu „KPR” získáte osvědčení o absolvování kurzu.

 

ČTVRTEK 9:00 – 9:45

 • WORKSHOP KPR u dospělých a dětí

Bc. Lenka Školníková, DiS. (Plicní ambulance Broumov, EDUMED)

Jan Dvořák (MP Náchod), Anna Brandová (Dětské oddělení, ON Náchod)

Program workshopu:

 • KPR v podmínkách zdravotnických zařízení a mimo ně
 • nácvik resuscitačních technik na modelech dospělého a dítěte
 • praktická ukázka první pomoci s použitím AED

Za účast na workshopu „KPR” získáte osvědčení o absolvování kurzu.

 

ČTVRTEK 10:30 - 11:30 

 • WORKSHOP hojení ran

MUDr. Rybár Jozef (Plicní ambulance Broumov, EDUMED)

Helena Chudomská (Multidisciplinární JIP Broumov, ON Náchod)

Program workshopu:

Přehled dostupných prostředků pro vlhké hojení ran - který nejlépe zvolit? aneb Hands on - chcete si na mě sáhnout?

Správná technika bandážování 

 

Odborný program ke stažení (pdf)