Program konference

Konferenci pro Vás připravuje

EDUMED s.r.o.

Dělnické domy 81

550 01 Broumov

e-mail: info@edu-med.cz

 

Odborný program

 

PONDĚLÍ 24. ŘÍJNA

 

8:00 – 8:55 Registrace účastníků

8:55 - 9:00 ZAHÁJENÍ 17. ročníku konference

 

BLOK KARDIOLOGIE

9:00 - 9:20 Diagnostika fibrilace síní - současné možnosti a trendy - MUDr. Marek Vícha (Kardiochirurgická klinika FN Olomouc)

9:20 - 9:50 Ultrazvukové hodnocení levé síně - MUDr. Jaroslav Kajzr (Kardiologická ambulance EDUMED)

9:50 - 10:20 Periprocedurální management v antikoagulační léčbě - MUDr. Miroslava Polášková, Ph.D. (Kardiologická ambulance EDUMED)

 

10:20 - 11:00 coffee break

 

BLOK GERONTOLOGIE A KOMUNIKACE VE ZDRAVOTNICVÍ

10:50 – 11:05 Fyziologické a patofyziologické změny ve stáří - MUDr. Pavol Šalamon (Interní a geriatrická ambulance, Progerint s. r. o., Vysoké Mýto)

11:05 - 11:50 Inspirace na cestě k životní spokojenosti - PhDr. Ivan Skalík, Ph.D. (ANALYSE Group, s.r.o. Praha)

11:50 – 12:00 Diskuze

 

12:00 - 13:00 Přestávka na oběd a neformální diskuzi

 

LABORATORNÍ MEDICÍNA

13:00 – 13:30 Nádorové markery v denní praxi - prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA (Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN)

13:30 – 14:00 Natriumuretické peptidy v klinické praxi - MUDr. Jiří Veselý (Kardiologická ambulance EDUMED)

 

14:00 – 14:30 coffee break

 

BLOK KARDIOLOGIE

14:30 - 15:00 Nová ESC doporučení pro kardiovaskulární posouzení a management pacientů podstupujících nekardiální operace - MUDr. Jiří Veselý (Kardiologická ambulance EDUMED)

15:00 - 15:30 Komorové arytmie a náhlá srdeční smrt – co přináší nová evropská doporučení - doc. MUDr. Petr Pařízek Ph.D. (I. Interní kardioangiologická klinika FN HK)

 

15:30 - 16:00 coffee break

 

BLOK ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ A INTENZIVNÍ MEDICÍNY

Tým Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Oblastní nemocnice Náchod

16:00 – 16:20 Předoperační vyšetření dospělých - MUDr. Barbora Tobiášová

16:20 – 16:30 Kazuistika pooperační komplikace - Světlana Dobešová

16:30 – 16:50 Specifika anestesie v bariatrické chirurgii - MUDr. Petr Štěpánek

16:50 – 17:00 Kazuistika bariatrická operace - Věra Vacková

17:00 – 17:20 Rozšířená neodkladná resuscitace - co je nového - MUDr. Kristýna Smolová

17:20 – 17:40 Zajištění dýchacích cest z pohledu anesteziologa - MUDr. Veronika Máslová

17:40 – 17:50 Adaptační proces - Směrnice vs. Realita - Mgr. Šárka Štěpánková

 

Zakončení prvního dne konference

 

ÚTERÝ 25. ŘÍJNA

 

8:00 – 8:55 Registrace účastníků

8:55 - 9:00 ZAHÁJENÍ 2. dne 17. ročníku konference

 

BLOK KARDIOLOGIE

9:00 - 9:20 Srdeční selhání - novinky v diagnostice a léčbě - prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. (I. Interní kardioangiologická klinika FN HK)

9:20 - 9:45 Kardiogenetika - doc. MUDr. Jana Petřková, Ph.D. (I. Interní klinika kardiologická, Ústav lékařské genetiky FN Olomouc)

9:45 – 10:00 Farmakoterapie chronického srdečního selhání - data z reálné praxe - MUDr. Luděk Pavlů (Kardiologická ambulance EDUMED)

10:00 - 10:30 Výzvy v léčbě dyslipidémie - MUDr. Terézia Švarcová (I. interní kardioangiologická klinika FN HK; Kardiologická ambulance EDUMED, KAVV)

sponzorované sdělení společností Novartis

 

10:30 – 11:00 coffee break 

 

BLOK – INTERNÍ MEDICÍNY - PLICNÍ A SPÁNKOVÁ MEDICÍNA

11:00 - 11:20 Nová data o dušnosti u pacientů s long COVID - MUDr. Michal Švarc (Plicní klinika FN HK; Plicní ambulance EDUMED)

11:20  -11:40 Spánek u zdravotníků - MUDr. Tereza Haasová (Spánková laboratoř Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov)

11:40 - 12:00 Novinky ve spánkové medicíně - MUDr. Michal Švarc (Plicní klinika FN HK; Plicní ambulance EDUMED)

 

12:00 - 13:00 Přestávka na oběd a neformální diskuzi

 

DIABETOLOGIE - Současné trendy v léčbě v diabetologii

13:00 - 13:20 Pozice nsMRA v léčbě pacientů s diabetickou nefropatií - MUDr. Jiří Veselý (Kardiologická ambulance EDUMED)

sdělení sponzorované společností Bayer

13:20 – 13:50 Čerstvé novinky z EASD 2022 - prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. (Laboratoř experimentální diabetologie Centra experimentální medicíny Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze)

13:50 - 14:10 Naše zkušenosti s moderní léčbou obezity - MUDr. Markéta Kubíčková (3. interní gerontometabolická klinika FN HK; Diabetologická ambulance EDUMED)

14:10 – 14:40 Potenciál technologií u diabetu a novinka – chytré inzulinové pero Novopen 6 - MUDr. Alica Veselá (Diabetologická ambulance EDUMED)

14:40 – 15:00 Monitorace glykémie u diabetiků a novinky v systému Free Style Libre - MUDr. Tomáš Krupička (Diabetologická ambulance EDUMED)

 

15:00 - 15:30 coffee break

 

15:30 - 15:50 Minulost a budoucnost inkretinové léčby - MUDr. Barbora Doležalová (INTENDIA klinika Chrudim)

15:50 - 16:10 Hyperfunkce štítné žlázy - MUDr. Edita Nováková (Diabetologická ambulance EDUMED)

16:10 - 16:40 Diabetická noha - MUDr. Jozef Rybár (Chirurgické oddělení, Poradna pro chronické rány, Oblastní nemocnice Náchod)

16:40 - 17:00 Obrovskobuněčná arteritida - MUDr. Martina Bělobrádková (II. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN Hradec Králové)

 

Změna programu vyhrazena

 

Odborný program ke stažení (pdf formát)