Přihláška na konferenci Náchodské mezioborové dny 18. a 19. října 2023

Pasivní účast 2023 - posluchače + spoluautora odborného sdělení (přednášky nebo posteru)

osobní údaje

titul, jméno, příjmení, titul 
datum narození  
email
telefon
pracovištězařízení    oddělení 
odbornostevidenční číslo u ČLK 
jiná odbornost(specifikace)

účast na odborném programu

pasivní účast

středa 18. 10. 2023
čtvrtek 19. 10. 2023
     

spoluautor přednášky / posteru

- zaškrtněte pokud jste uveden(a) v programu jako spoluautor

 

- na základě tohoto přihlášení vám budou přiděleny kreditní body za spoluautorství

účast na společenské večeři

středa 18. 10. 2023 v 19 hodin

platba

Poplatek za účast na konferenci nebyl stanoven.
        

ostatní (doplňující) informace

poznámka pro organizátora

souhlas s poskytnutím údajů

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s platným zněním GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů Zásady zpracování osobních údajů.

Kontrola