Program konference

Konferenci pro Vás připravuje

EDUMED s.r.o.

Dělnické domy 81

550 01 Broumov

e-mail: info@edu-med.cz

 

Aktivní účast

 

Přihlášky k aktivní účasti byly ukončeny.


Aktivní účastník je autor odborného sdělení (přednášky) a posteru, spoluautor na přednášce a posteru. Aktivní účastníci jsou v rámci celoživotního vzdělávání také bodově ohodnoceni. Autoři odborných sdělení a posterů se musí k aktivní účasti přihlásit do 15. září 2023.

Zařazení přednášek s časovým upřesněním bude účastníkům sděleno po představení odborného programu. Pořadí přednášek a jejich zařazení do programu určuje organizační výbor ve spolupráci s odbornými garanty.

 

PŘIHLÁŠKY

Přihlášky k aktivní účasti lze podat prostřednictvím organizačního garanta.

 

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ a kontakt pro přihlášení k aktivní účasti 

EDUMED sro, Dělnické domy 81, 550 01 Broumov 

kontaktní osoba: Jitka Hejzlarová 

mobil: +420 604 922 814, e-mail: jitka.hejzlarova@edu-med.cz 

Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit přednášku do programu konference jak z důvodu nesplnění podmínek výše uvedených podmínek, tak iz kapacitních důvodů. 

 

MOŽNOSTI PREZENTACE

    • formou volného sdělení s prezentací v programu PowerPoint s dodržením časového limitu 20 minut

    • formou posteru (formát A0 nebo A1)

 

další informace k přihláškám:

Silvia Pallasová

mobil: +420 728 846 034

e-mail: silvia.pallasova@edu-med.cz