Program konference

Konferenci pro Vás připravuje

EDUMED s.r.o.

Dělnické domy 81

550 01 Broumov

e-mail: info@edu-med.cz

 

Partneři a vystavovatelé

 

 

 

 

 

 

Náchod 16. 10. 2023 

Tisková zpráva 

 

Vážení zástupci médií, 

 

         Rádi bychom Vás informovali o konání již 18. ročníku odborné konference pro zdravotníky Náchodské mezioborové dny (NMD), která proběhne ve dnech 18. – 19.  října 2023 v prostorech Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě.  

Ve středu 18. října zahájí konferenci v 9:55 hodin MUDr. Alica Veselá a MUDr. Jiří Veselý,  jednatelé a odborní garanti pořádající společnosti EDUMED s.r.o. 

V 10 hodin bude zahájen první blok odborných sdělení, která budou pokračovat do čtvrtečního odpoledne. Základem odborného programu jsou přednášky odborníků zdravotnického zařízení EDUMED, Oblastní nemocnice Náchod a Fakultní nemocnice Hradec Králové. Této tradiční akce se aktivně účastní další odborníci z pracovišť nejen z Královéhradeckého kraje, ale také z I. interní kliniky - kardiologické LF UP a FN Olomouc, Kardiologické kliniky FN Královské Vinohrady. 

Součástí 18. ročníku konference jsou také dva workshopy první pomoci při život ohrožujících stavech a kardiopulmonální resuscitace nejen ve zdravotnickém zařízení. Část bude věnována teorii a část praktickému nácviku na resuscitačních modelech za pomoci PC techniky a automatizovaného externího defibrilátoru. 

Generálním partnerem odborné konference je společnost Boehringer Ingelheim, stříbrným partnerem je společnost Eli Lilly ČR a bronzovými partnery jsou společnosti Novo Nordisk, Novartis, Novatin, Bayer. Díky jejich významné podpoře a za přispění dalších partnerů a vystavovatelů můžeme tuto nadregionální konferenci pořádat bez účastnických poplatků.  

Odborná konference Náchodské mezioborové dny vznikla v roce 2006 jako jednodenní konference pod názvem Náchodský ošetřovatelský den, organizačním garantem byla Oblastní nemocnice Náchod a byla určena pouze sestřičkám. V roce 2009 převzala organizační garanci společnost EDUMED, s ohledem na odborné zaměření a důraz na mezioborovou spolupráci byla přejmenována na Náchodské mezioborové dny. Díky velkému zájmu přednášejících i účastníků je od tohoto roku organizovaná jako vícedenní, a je v rámci celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků akreditována nejen pro sestřičky, ale i pro lékaře.  

 

S přáním pěkného dne 

MUDr. Jiří Veselý, MUDr. Alica Veselá a Jitka Hejzlarová 

programoví a organizační garanti 

EDUMED s.r.o.   

 

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ a kontakt pro přihlášení k účasti 

EDUMED sro, Dělnické domy 81, 550 01 Broumov 

kontaktní osoba: Jitka Hejzlarová 

mobil: +420 604 922 814, e-mail: jitka.hejzlarova@edu-med.cz