Program konference

Konferenci pro Vás připravuje

EDUMED s.r.o.

Dělnické domy 81

550 01 Broumov

e-mail: info@edu-med.cz

 

Odborný program

  

středa 18. října 2023     9:55 – 18:10 hodin

 9:55 – 10:00 ZAHÁJENÍ ODBORNÉ KONFERENCE

Úvodní slovo MUDr. Alica a Jiří Veselí

 

10:00 – 10:55 BLOK PLICNÍ A SPÁNKOVÉ MEDICÍNY

Screening spánkové apnoe

MUDr. Michal Švarc (Plicní klinika FN HK; Plicní ambulance EDUMED)

Přístrojová léčba spánkové apnoe

MUDr. Kateřina Šajgalíková (Plicní ambulance EDUMED)

Novinky v pneumologii

MUDr. Michal Švarc (Plicní klinika FN HK; Plicní ambulance EDUMED)

 

10:55 – 11:15 coffee break

 

11:15 – 12:45 BLOK DIABETOLOGIE 

Novinky v léčbě v diabetologii

MUDr. Alica Veselá (Diabetologická ambulance EDUMED)

Technologie v diabetologii z pohledu zdravotní sestry 

Bc. Petra Rýdlová, DiS. (Diabetologická ambulance EDUMED)

Využití umělé inteligence v záchytu diabetické retinopatie – zkušenosti z naší ambulance  

MUDr. Alica Veselá, MUDr. Tomáš Krupička (Diabetologická ambulance EDUMED)

 

12:45 – 13:35 přestávka na oběd

 

13:35 – 15:30 BLOK VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ

Indikace k operaci štítné žlázy – kazuistiky z naší ambulance

MUDr. Edita Nováková (Diabetologická ambulance EDUMED)

Spiritualita jako součást copingové strategie

Mgr. Ondřej Macek, Ph.D. (Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy)

Screening osteoporózy a její léčba v praxi

MUDr. Tomáš Krupička (Diabetologická ambulance EDUMED)

Spolupráce praktických lékařů a specializovaných ambulancí v diagnostice a léčbě osteoporózy – jak se společně postarat o pacienta  

MUDr. Alica Veselá (Diabetologická ambulance EDUMED)

 

15:10 - 15:40 coffee break

 

15:40 – 16:00

Poškození ledvin u pacienta s DM – marker špatné prognózy. Co můžeme udělat? - sponzorované sdělení společností Bayer

MUDr. Jiří Veselý (Kardiologická ambulance EDUMED)

 

16:00 – 16:30

O kávě

MUDr. Jan Hůlka (Kardiologická ambulance ProKardio HK)

 

16:30 – 18:10 LÉČBA OBEZITY A DYSLIPIDÉMIE

Chirurgická léčba obezity - současné možnosti

prim. MUDr. Jaroslav Vokůrka a kolektiv (Chirurgické oddělení Oblastní nemocnice Náchod)

Gastrický bypass - komentovaná videoprezentace

prim. MUDr. Jaroslav Vokůrka a kolektiv (Chirurgické oddělení Oblastní nemocnice Náchod)

Nové terapeutické možnosti v lipidologii - co už máme a co (možná) brzy budeme mít k dispozici

MUDr. Jiří Veselý (Kardiologická ambulance EDUMED)

Panelová diskuze

 

UKONČENÍ PRVNÍHO DNE KONFERENCE

 

 čtvrtek 19. října 2023        8:00 – 17:00 hodin

 

8:00 – 8:45 WORKSHOP

První pomoc při život ohrožujících stavech a KPR nejen ve zdravotnickém zařízení

TEORIE A PRAKTICKÝ NÁCVIK na resuscitačních modelech za pomoci PC techniky

Bc. Lenka Školníková, DiS. (Plicní ambulance EDUMED)

 

8:45 – 10:00 BLOK KARDIOLOGIE

Srdeční selhání se zachovalou EF LK a diastolická dysfunkce levé komory (sponzorované sdělení společností Astra Zeneca)

MUDr. Terézia Švarcová (I. interní kardioangiologická klinika FN HK; Kardiologická ambulance EDUMED)

Hypertrofická kardiomyopatie aneb není hypertrofie jako hypertrofie

MUDr. Miroslava Polášková, Ph.D. (Kardiologická ambulance EDUMED, I. interní kardioangiologická klinika FN HK)

Intravenózní podávání železa u SS – metoda použitelná i v ambulantní praxi

MUDr. Jiří Veselý (Kardiologická ambulance EDUMED)

2023 - Update ESC/HFA guidlines srdeční selhání – aktuální doporučení (sponzorované sdělení společností Novartis)

prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. (I. interní kardioangiologická klinika FN HK)

 

10:00 – 10:35 coffee break

  

10:35 – 12:10 BLOK MEZIOBOROVÉ PROBLEMATIKY 

Očkování proti respiračním infekcím 2023

MUDr. Sylvia Fiona Mutiembu Masika (Ordinace praktického lékaře EDUMED)

Postižení kardiovaskulárního systému u pacientů s revmatologickým onemocněním 

MUDr. Martina Bělobrádková (II. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN Hradec Králové)

Srdeční selhání u pacientů po těžkém popáleninovém traumatu

MUDr. Veronika Krbcová Moudrá (Kardiologická klinika FN Královské Vinohrady, III. LF UK; Kardiologická ambulance EDUMED)

Preeklampsie z pohledu kardiologa

MUDr. Jiří Veselý (Kardiologická ambulance EDUMED)

Omezení řízení motorových vozidel z pohledu praktického lékaře

MUDr. Zuzana Štenglová (Ordinace praktického lékaře EDUMED, Interní oddělení Oblastní nemocnice Náchod, pracoviště Broumov)

 

12:10 – 13:00 přestávka na oběd

 

13:00 – 14:00 BLOK PLICNÍ HYPERTENZE 

Od akutní plicní embolie k chronické tromboembolické plicní hypertenzi 

prof. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D. (Centrum pro plicní hypertenzi VFN, II. interní klinika VFN a 1. LF UK)

Plicní hypertenze – jak rozumět echokardiografickému nálezu?

prof. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D., FESC (1. interní klinika – kardiologická, LF UP a FN Olomouc)

 

14:00 – 14:30 coffee break

 

14:30 – 16:00 BLOK INTENZIVNÍ MEDICÍNY

Kolektiv Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Oblastní nemocnice Náchod

Pooperační delirium – okrajová záležitost nebo problém? 

MUDr. Tomáš Matyska

Pooperační delirium na ICU - kazuistika 

Bc. Petr Duchek

Infekční endokarditida – současná diagnostika a terapie 

MUDr. Miroslav Švábl 

Infekční endokarditida – kazuistika 

Lucie Nemejtová

Novinky v dg. a léčbě septického šoku

MUDr. Petr Šilhán

Septický pacient v intenzivní péči – kazuistika

Bc. Anna Čepičková

  

16:00 – 17:00 WORKSHOP 

První pomoc při život ohrožujících stavech a KPR nejen ve zdravotnickém zařízení

TEORIE A PRAKTICKÝ NÁCVIK na resuscitačních modelech za pomoci PC techniky

Bc. Lenka Školníková, DiS. (Plicní ambulance EDUMED)

 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.