Program konference

Konferenci pro Vás připravuje

EDUMED s.r.o.

Dělnické domy 81

550 01 Broumov

e-mail: info@edu-med.cz

 

Zaměření konference

Odborný program bude stejně jako v minulých letech věnován širší problematice různých oborů s důrazem na mezioborovou spolupráci. Budou diskutována témata v péči o pacienty s diabetem mellitem, obezitou, osteoporózou, chronickým srdečním selháním, včetně aspektů koordinace péče mezi praktickými lékaři a odbornými ambulancemi. V rámci odborného programu budou aktuální odborná doporučení a léčebné postupy.

 

Konference bude opět akreditována pro lékaře a nelékařský zdravotnický personál.