Přihláška na konferenci Náchodské mezioborové dny 14. a 15. října 2020

Pasivní účast 2020 - posluchače + spoluautora odborného sdělení (přednášky nebo posteru)

osobní údaje

titul, jméno, příjmení, titul   
datum narození  
email
telefon
pracovištězařízení    oddělení 
odbornost
jiná odbornost(specifikace)

účast na odborném programu

pasivní účast

středa 14. 10. 2020
čtvrtek 15. 10. 2020
     

spoluautor přednášky / posteru

- zaškrtněte pokud jste uveden(a) v programu jako spoluautor

 

- na základě tohoto přihlášení vám budou přiděleny kreditní body za spoluautorství

 

- spoluautor, který se chce zúčastnit odb. programu, musí označit den své účasti a zaplatit registrační poplatek

účast na doprovodném programu

společenský večer BONATO (čtvrtek 15. 10. 2020)

vstupenky na doprovodný program budou k vyzvednutí pouze v den konání konference v registračním centru

platba

způsob úhrady
výše platby
        

ostatní (doplňující) informace

poznámka pro organizátora

souhlas s poskytnutím údajů

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s platným zněním Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR.

Kontrola