Přihláška na konferenci Náchodské mezioborové dny 24. a 25. října 2022

Pasivní účast 2022 - posluchače + spoluautora odborného sdělení (přednášky nebo posteru)

osobní údaje

titul, jméno, příjmení, titul 
datum narození  
email
telefon
pracovištězařízení    oddělení 
odbornostevidenční číslo u ČLK 
jiná odbornost(specifikace)

účast na odborném programu

pasivní účast

pondělí 24. 10. 2022
úterý 25. 10. 2022
     

spoluautor přednášky / posteru

- zaškrtněte pokud jste uveden(a) v programu jako spoluautor

 

- na základě tohoto přihlášení vám budou přiděleny kreditní body za spoluautorství

účast na společenské večeři

pondělí 24. 10. 2022 v 18 hodin

vstupenky na doprovodný program budou k vyzvednutí pouze v den konání konference v registračním centru

platba

Poplatek za účast na konferenci nebyl stanoven.
        

ostatní (doplňující) informace

poznámka pro organizátora

souhlas s poskytnutím údajů

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s platným zněním Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR.

Kontrola