Registrační poplatek

 

Poplatek za aktivní účast (autor odborného sdělení a autor posteru) nebyl stanoven.

K úhradě poplatku za spoluautorství, přednesení cizí přednášky a pasivní účast budete vyzváni po registraci k účasti potvrzujícím e-mailem. 

 

Informace k úhradě poplatků

Úhradu účastnického poplatku proveďte bankovním převodem na níže uvedený účet nebo hotově při prezenci. Platbu bankovním převodem proveďte nejpozději v pondělí 15. října 2018. Pozdější platby budou akceptovány pouze po předložení dokladu o úhradě. Informace o výši poplatku a pokyny pro bankovní převod obdržíte po vyplnění a odeslání přihlašovacího formuláře na vámi uvedený e-mail. Částka zahrnuje účast na odborném programu (přednášky na hlavním i malém sále, workshopy, vstup na výstavu firem) a občerstvení, které je zajištěno v přestávkách mezi jednotlivými přednáškovými bloky. Autoři odborných sdělení a autoři posterů mají účast na odborném i doprovodném programu zdarma.

Bankovní spojení

  • číslo účtu:   43-9754750247/0100
  • variabilní symbol: 201813
  • specifický symbol: unikátní vygenerovaný kód, který obdržíte e-mailem po vyplnění přihlašovacího formuláře
  • zpráva pro příjemce: jméno a příjmení účastníka (nikoli plátce)

Požadované údaje jsou povinné, bez jejich uvedení není možné platbu dohledat.

 

STANOVENÁ VÝŠE POPLATKŮ DLE ÚČASTI A ZPŮSOBU ÚHRADY

Poplatky

bankovní převod

hotově na místě

jeden den

400 Kč

600 Kč

dva dny

650 Kč

800 Kč