Zaměření konference

 

Třináctý ročník konference začne slavnostním zahájením ve středu 17. října v 8 hodin a bude ukončen ve čtvrtek 18. října v podvečerních hodinách. Odborný program bude rozdělen na lékařské a sesterské sekce, a bude probíhat paralelně ve dvou přednáškových sálech. 

Konference, která stejně jako v minulých letech proběhne v Hotelu u Beránka v Náchodě, bude opět akreditována pro lékaře, lékárníky a nelékařský zdravotnický personál.

Přihlášky k aktivní i pasivní účasti jsou možné od 30. 7. 2018 prostřednictvím registračního formuláře na těchto stránkách.

V rámci světového dne diabetu bude připravena sekce pro veřejnost, při které bude zájemcům zdarma provedeno měření glykémie, krevního tlaku, tělesného tuku a bude poskytnuto poradenství v oblasti prevence diabetu a kardiovaskulárních onemocnění.