Zaměření konference

 

Konference proběhne ve dnech 14. a 15. října 2020.

V tuto chvíli je připravena tradiční prezenční forma konference, která bude zahájena v případě příznivé epidemiologické situace v Hotelu U Beránka v Náchodě ve středu 14. října v 15 hodin a bude ukončena 15. října v odpoledních hodinách. Aktuální situace nás nicméně nutí uvažovat i o alternativních způsobů konání konference, a proto paralelně připravujeme i formu virtuální či kombinovanou. Vzhledem k nestabilitě situace ponecháváme výběr formy konání konference zatím otevřený.

Program bude připravován a modifikován s ohledem na epidemiologickou situaci v ČR, nicméně se bude primárně věnovat novým odborným doporučením v interní a akutní medicíně se zaměřením na mezioborovou spolupráci, dále se bude věnovat tématům z oblasti infekční medicíny, chirurgických oborů, mikrobiologie i geriatrie.

Konference bude opět akreditována pro lékaře, lékárníky a nelékařský zdravotnický personál.

V rámci světového dne diabetu bude připravena sekce pro veřejnost, při které bude zájemcům zdarma provedeno měření glykémie, krevního tlaku, tělesného tuku a bude poskytnuto poradenství v oblasti prevence diabetu a kardiovaskulárních onemocnění.