Zaměření konference

 

Čtrnáctý ročník konference začne slavnostním zahájením ve středu 16. října 2019 v 8 hodin a bude ukončen ve čtvrtek 17. října 2019 v podvečerních hodinách. Odborný program bude rozdělen na lékařské a sesterské sekce, a bude probíhat paralelně ve dvou přednáškových sálech. 

Konference, která stejně jako v minulých letech proběhne v Hotelu u Beránka v Náchodě, bude opět akreditována pro lékaře, lékárníky a nelékařský zdravotnický personál.

Přihlášky k aktivní i pasivní účasti jsou možné od 30. 7. 2019 prostřednictvím registračního formuláře na těchto stránkách.

V rámci světového dne diabetu bude připravena sekce pro veřejnost, při které bude zájemcům zdarma provedeno měření glykémie, krevního tlaku, tělesného tuku a bude poskytnuto poradenství v oblasti prevence diabetu a kardiovaskulárních onemocnění.