Program konference

Konferenci pro Vás připravuje

EDUMED s.r.o.

Dělnické domy 81

550 01 Broumov

e-mail: info@edu-med.cz

 

Zaměření konference

 

Konference proběhne VIRTUÁLNĚ ve dnech 10. a 11. prosince 2020.

Odborný program konference bude zaměřen na nová odborná doporučení v interní medicíně a témata související s aktuální situací týkající se pandemie COVID-19 se zaměřením na mezioborovou spolupráci.

Konference bude opět akreditována pro lékaře, lékárníky a nelékařský zdravotnický personál.

Přejeme Vám především mnoho zdraví a věříme, že i tato nová forma prezentace umožní sdělení nových poznatků a diskusi témat, která účastníky obohatí.