Zaměření konference

 

Náchodské mezioborové dny proběhnou již po dvanácté a budou stejně jako vloni zahájeny ve středu odpoledne a budou ukončeny v pátek v odpoledních hodinách. Letošní ročník bude stejně jako ročníky minulé členěn do odborných bloků s důrazem na mezioborovou problematiku.

Odborný program bude probíhat jak v hlavním přednáškovém sále, tak v paralelních sekcích na malém sále, kde budou probíhat workshopy na odborná témata. Konference, která proběhne ve dnech 18. – 20. října 2017 v Hotelu u Beránka v Náchodě, bude opět akreditována jak pro nelékařský zdravotnický personál, tak i pro lékaře.

V rámci světového dne diabetu, bude připravena sekce pro veřejnost, při které bude zájemcům zdarma provedeno měření glykémie, krevního tlaku, tělesného tuku a bude poskytnuto poradenství v oblasti prevence diabetu a kardiovaskulárních onemocnění.<(p>